Erik Snel

Biografie

Meer over Erik Snel
Contact

Theaterteksten

1600 Slag bij Nieuwpoort (De Vaderlandse Oorlog deel 1 )
Erik Snel
2-20 v, 3-20 m

De Staten-Generaal onder leiding van landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt beslist dat de kapers voor de kust van Oostende en Nieuwpoort weggevaagd moeten worden. De jonge legerleider Maurits van Nassau gaat met frisse tegenzin en een enorme vloot naar de kust. Alles gaat mis, men moet overl;and verder wegens de wind en een slag in het open veld tegen de inmiddels al gearriveerde Spanjaarden is onvermijdelijk. Dankzij het tactisch vernuft van Maurits wint het Staatse (Nederlandse) leger ternauwernood de slag. Maurits is woedend op zijn opdrachtgevers en er volgt een handgemeen met zijn leermeester Oldenbarnevelt. Er is niets bereikt en de kapers zijn er nog steeds. Toch besluit Oldenbarnevelt de slag als een grootse victorie te framen, want het land heeft behoefte aan een overwinning. In Den Haag worden de Spaanse vaandels als oorlogsbuit getoond. De naam van Maurits is voorgoed gevestigd.  

1609 Staakt het vuren! (De Vaderlandse Oorlog deel 2)
Erik Snel
2-15 v, 3-15 m

De periode 1609-1618 De scheuren in de samenwerking tussen Oldenbarnevelt en Maurits worden steeds groter. Maurits is het stadium van leerling definitief voorbij. Oldenbarnevelt vergist zich in hem en krenkt keer op keer zijn trots. Maurits blijft lang weifelmoedig, maar uiteindelijk kiest hij. Voor de macht. Hij isoleert Oldenbarnevelt. Dit gebeurt allemaal tegen het decor van het 12-jarig bestand en de godsdiensttwisten die daarna uitbreken tussen gematigde en strenge protestanten. 

1619 Maak het kort... (De Vaderlandse Oorlog deel 3)
Erik Snel
2-17 v, 3-17 m

laatste maanden van het leven van Oldenbarnevelt. Na een smerige samenzwering wordt Oldenbarnevelt gearresteerd op verdenking van land- en hoogverraad. Als hij zich schuldig verklaart zal de straf licht zijn, is Maurits de machthebber en kan Oldenbarnevelt met pensioen. Hij is tenslotte al over de 70 jaar oud. Maar oldenbarnevelt peinst er niet over. Hij zal nooit toegeven. Tot ergernis en wanhoop van Maurits die zonder gezichtsverlies de oude man niet kan vrijlaten. Het onvoorstelbare gebeurt: Een van de grootste staatsmannen uit onze geschiedenis, Johan van Oldenbarnevelt, wordt onthoofd. Prins Maurits, de ooit zo gevierde legeraanvoerder, verspeelt voorgoed zijn faam en krijgt een negatieve plek in de geschiedsschrijving. 

De Wraak van Ifigeneia
Erik Snel
2 v, 2 m

Legerleider Agamemnon komt na tien jaar Trojaanse Oorlog thuis in Griekenland in het gezelschap van zijn oorlogsbuit Kassandra. Zijn vrouw Klytaimestra, al woedend na het offer van Ifigeneia 10 jaar eerder om de oorlog mogelijk te kunnen maken, wordt nu helemaal furieus. Samen met haar minnaar Aighistos besluiten ze Agamemnon en Kassandra te doden. In het etmaal tussen thuiskomst en moord houden de vier elkaar in een helse wurggreep. 

Don\'t Fuck with Artemis
Erik Snel
2-3 v, 2-3 m

Don't Fuck with Artemis is het vervolg op De Wraak van Ifigeneia (Erik Snel 2012). Het is een bewerking van het 2e deel van de Oresteia van Aischylos. Orestes krijgt van de god Apollo te horen dat hij zijn moeder Klytaimestra moet vermoorden omdat zij haar man, Orestes' vader Agamemnon heeft vermoord. Dit deed zij omdat legeraanvoerder Agamemnon hun dochter Ifigeneia had geofferd om (de Trojaanse) oorlog te kunnen voeren. Ifigeneia blijkt evenwel niet dood te zijn, maar gered en ontvoerd door de godin Artemis. Tijdens de oorlog in Troje was Ifigeneia priesteres in een tempel van Artemis ver van huis. Nu de oorlog ten einde is en Agamemnon huiswaarts keert komt ook zij terug om haar moeder te verhinderen wraak te nemen voor het vermeede kinderoffer.